FORMÅL

Elling Borger- & Grundejerforening skal gennem sit virke søge at præge udviklingen af Elling og omegn, således at det er og forbliver et attraktivt sted at bo for alle aldersgrupper.

Elling Borger- & Grundejerforening skal søge indflydelse på projekter og planer, som Frederikshavn kommune, eller andre offentlige instanser, udarbejder for Elling området.

Elling Borger & Grundejerforening skal medvirke til, at der er et godt samarbejde blandt erhvervsdrivende i Elling.

Elling Borger- & Grundejerforening kan, gerne i samarbejde med andre foreninger og institutioner i området, være initiativtager og igangsætter af projekter af såvel kulturel som oplysende karakter.

Elling Borger- & Grundejerforening er partipolitisk uafhængig.