Bliv medlem af EBG, så vi kan gøre endnu mere godt for byen

Støt vores arbejde for et godt byliv i Elling, ved at melde dig ind i EBG allerede nu.

Den årlige kontingent er 200 kr.

Indbetaling til konto nr. 8090 0001055311

eller MobilePay nr. 85721

Husk at angive navn og adresse.