Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Til generalforsamlingen blev Kurt Kristensen udnævnt til Årets Elling 2021. ... See MoreSee Less

Til generalforsamlingen blev Kurt Kristensen udnævnt til Årets Elling 2021.

Comment on Facebook

Tillykke

Tillykke Kurt 💐🤗

Meget fortjent!

Hjertelig tillykke med din nye titel Kurt Kristensen 👍👍

Tillykke 😀

stort tillykke

Tillykke nabo.

View more comments

Inden generalforsamling i EBG kommer kommunen forbi og fortæller om deres planer for renoveringen af Elling Torv.
Del budskabet og mød op til en hyggelig aften hvor Elling er i centrum.
Vi glæder os til at se Jer🌍
... See MoreSee Less

Inden generalforsamling i EBG kommer kommunen forbi og fortæller om deres planer for renoveringen af Elling Torv.
Del budskabet og mød op til en hyggelig aften  hvor Elling er i centrum.
Vi glæder os til at se Jer🌍

Så har vi fået nye borde og bænke på shelterpladsen. ... See MoreSee Less

Så har vi fået nye borde og bænke på shelterpladsen.Image attachment

Comment on Facebook

Det ser så godt ud dernede 😀👏🏻flot arbejde

Daniel Bak Pedersen

View more comments

Så starter EBG bestyrelse igen op på arbejdet i og omkring byen.
Vi afholder vores første bestyrelsesmøde den 25. maj 2021, hvor vi blandt andet vil finde dato til afholdelse af Generalforsamling.
... See MoreSee Less

Vi har fået en henvendelse fra AVØ som gør opmærksom på, at pladsen kun er beregnet til haveaffald.

Der må IKKE sættes poser, sække, græstørv og jord.
... See MoreSee Less

Vi har fået en henvendelse fra AVØ som gør opmærksom på, at pladsen kun er beregnet til haveaffald.

Der må IKKE sættes poser, sække, græstørv og jord.
... See MoreSee Less

Vi har fået en henvendelse fra AVØ som gør opmærksom på, at  pladsen kun er beregnet til haveaffald.

Der må IKKE sættes poser, sække, græstørv og jord.

🎃🎃🎃 Event aflyst pga. Covid-19 🎃🎃🎃

Vi mener desværre ikke, at vi forsvarligt kan afholde den nye bestyrelses første sociale arrangement i byen. 👎

Vi havde planlagt et “hygge-motions-postløb”rundt i byen, som ville være udsmykket med flotte græskar lavet af byens børn på Strandby Skole. Vi havde endvidere håbet at kunne afslutte med noget fællesspisning kombineret med lidt underholdning. Det håber vi nu at kunne gennemføre til næste år. 🎃

Som kompensation har vi i stedet for valgt, at uddele gratis græskar til byens børn. Det vil fungere således, at man i denne tråd skriver “Ja tak, 1 stk., min adresse” inden onsdag kl. 12:00, og så skal græskaret hentes hos Elling Slagter på fredag inden kl. 17:00. 👍

Vi vil rigtig gerne, hvis man, efter at have udskåret sit græskar mega uhyggeligt, tager et billede og sender som kommentar til tråden her, og så vil vi udvælge et par “vindere” efter søndag kl. 12:00, som vil modtage en mindre præmie. Vi appelerer til at man ifølge med billedet tilføjer barnets navn og alder. 🎃

Opslaget må gerne deles på diverse “Elling sider”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i EBG
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Kan man stadig nå at være med

Ja tak. 1 stk. Vilhelm Becks vej 5

Ja tak. 1 stk. Skolevangsvej 59

Ja tak 2 stk til mine piger på Birkedalsvej 8 👍😃

Ja tak 1 stk Tuenvej 67

Ja tak. 1 stk. Engvangen 10

ja tak 1 stk. Vilhelm Becks vej 50

Ja tak 1 stk birkedalsvej 33

Ja tak 1 stk. Vilh. Becksvej 17

Ja tak, 2 stk Vestergårdsvej 11

Kasper Munch

View more comments

Så bør alle Ellings borgere have modtaget denne i deres postkasse. Tusind tak til alle der i forvejen har støttet foreningen, samt til dem der fremover vil støtte os. 🙌

I kan med fordel følge denne facebookside for informationer fremadrettet. 😊
... See MoreSee Less

Så bør alle Ellings borgere have modtaget denne i deres postkasse. Tusind tak til alle der i forvejen har støttet foreningen, samt til dem der fremover vil støtte os. 🙌

I kan med fordel følge denne facebookside for informationer fremadrettet. 😊

Comment on Facebook

Fint at I er klar til opgaven. Selvfølgelig skal der være en Elling Borger og Grundejerforening! Håber byens borgere værdsætter det og bakker op.😊

View more comments

🟢🟢 Vedrørende containerpladsen 🟢🟢

EBG har i samarbejde med AVØ og Frederikshavn Kommune valgt at gå en grønnere vej. Det betyder helt konkret, at vi i første omgang har fortaget følgende ændringer for containerpladsen:

- Containerpladsen modtager fremover kun haveaffald
- Containerpladsen vil være åben alle ugens dage fra kl. 8:00 til kl. 18.00 inkl. helligdage (Der kan være enkelte lukkedage på året)

Tidligere var åbningstiden mere begrænset og 90% af affaldet førhen var alligevel haveaffald, så vi ser det som en rigtig god optimering. Det er meget vigtigt at der kun afleveres haveaffald på pladsen.

Vi håber, at I borgere i Elling vil tage godt i mod disse ændringer og fortsat vil benytte pladsen flittigt - Kun til haveaffald.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i EBG
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Kommer det til at gælde andre genbrugspladser? Grønnere vej?

View more comments

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Elling Borger- & Grundejerforening
Onsdag den 19. august 2020, kl. 19.00
I Sognegården Elling


I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, idet der henvises til ordinær generalforsamling afholdt den 5. marts 2020, hvor det under dagsordenens pkt. 5 - ”Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer”, kun var Anette Palm, der som den eneste stillede op til bestyrelsen. Derfor mangler der for nuværende yderligere 3 personer til bestyrelsen.
Såfremt der under denne ekstraordinære generalforsamling ikke findes de nødvendige 3 perso-
ner til bestyrelsen, vil Elling Borger- & Grundejerforening blive afviklet!

Information om bestyrelsesarbejdet:
Igennem de forgangne år har bestyrelsen været samlet 1-3 timer cirka hver tredje måned. Her drøftes løst og fast, og der tages hånd om de opgaver, der måtte være kommet ind, dels via medlemmerne, og dels i samarbejde med kommunen. EBG’s bestyrelse er byens talerør til kommunen - en ”stemme” der lyttes til. Set i lyset af at byen er i udvikling, og der kommer flere børnefamilier til, anbefales forældre med mindre børn at stille op, så byens udvikling også tilgodeser børn og unge.

Tidligere har EBG medvirket til eksempelvis etablering af skolevej, vedligeholdelse af veje, stier, plantage, åen mm. Det, at skolen blev ændret til en daginstitution, er f.eks. borgerforeningens fortjeneste - Hvis ikke vi har en borgerforening, har vi intet talerør til kommunen/byrådet. Den nye bestyrelse har cirka 45.000 kr. til deres rådighed.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
3. Eventuelt

Vel mødt!
... See MoreSee Less

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. april kl. 19.00 er pga. Coronavirus/Corvid-19 situationen udsat på ubestemt tid. EBG bestyrelse vil sætte en ny dato, med 14 dages varsel, når det er muligt.
... See MoreSee Less

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. april kl. 19.00 er pga. Coronavirus/Corvid-19 situationen udsat på ubestemt tid. EBG bestyrelse vil sætte en ny dato, med 14 dages varsel, når det er muligt.

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 5. marts 2020, Kl. 19.00 i Sognegården Elling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Der skal vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen. Følgende udtræder af bestyrelsen og ønsker ikke genvalg: Charlotte Lyng, Torben Christensen og Lone Slot Møller

6. Fastsættelse af kontingent for 2021
7. Uddeling af ”Årets Elling 2020” - Forslag til Årets Elling bedes sendt til ellingborger@yahoo.com senest den 20. februar 2020

8. Eventuelt

Der vil blive serveret pålægskagemand og forfriskninger i forbindelse med generalforsamlingen.

-----------------------------------------------------------------------------
Husk!

Indbetaling af kontingent (200 kr.) til Elling Borger- og Grundejerforening
via mobilepay til 85721 eller kontonr. 8090 0001055311.
Alternativt kontant betaling ved ankomst til generalforsamlingen.
Vigtigt! Angiv navn og adresse.
... See MoreSee Less

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴
EBG er beklageligvis nødsaget til at aflyse det planlagte borgermøde onsdag den 15. januar.
... See MoreSee Less

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴
EBG er beklageligvis nødsaget til at aflyse det planlagte borgermøde onsdag den 15. januar.

Comment on Facebook

Invitationen blev lagt i jeres postkasse i fredags ml. Kl. 13 og 14. I øvrigt sammen med indbydelsen til Nytårskur i Sognegården søndag den 12. Jan. Kl. 14 - 16. 🤗

Det ville da også have været dejligt hvis man overhovedet havde fået en invitation ....🙄 Men positivt at det er aflyst, fjernvarme vil blive meget dyrere....

View more comments

Så har den frivillige hær været ude igen💪👍🏼Denne gang er det gået udover å-stien ved det nye spang🏞️. Der blevet klippe pil, brændenælder, osv - så nu er der fri bane igen.
God tur på stien folkens og tak for hjælpen til de frivillige👏😎
... See MoreSee Less

Så er vores klipper køre klar igen 👍
Tak til Jens Godsk 💪😁

Andre som kunne tænke sig give foreningen en hånd, tøv ikke med melde jer.👍
... See MoreSee Less

EBG støttede Sankt Hans 2019 i Elling i samarbejde med: Elling slagter, Meninghedsplejen, Flora Flora og Xl-Byg Elling. Overskuddet er i år gået til Elling FDF og SEIF Håndbold forældregruppe.

Tak for opbakningen og en stor tak til de frivillige bag Sankt Hans👍
... See MoreSee Less

Vores klipper er desværre ude af drift, der bliver arbejdet på højtryk fra frivillige så den igen kan komme ud og bekæmpe græsset i byen.😎😁 ... See MoreSee Less

Kære borger.
Der ingen grund til panik.😁
Stien er ved blive gjort sommerklar med spang og grus derfor er den lige nu lettere udfordrende at bruge.🌲🌞
Arbejdede med stien vil stå på i dagtimerne så vær opmærksom hvis du benytter den i denne tid, der kan være store maskiner.🚜
Den skulle gerne stå klar i nærfremtid.
Tak for tålmodigheden.👍
... See MoreSee Less

Finn er på sin pind♻️
Igen i år har Finn tilbudt at holde genbrugspladsen åben lørdage mellem kl 10 og 12. ☀️
Synes du Finn skal have en hånd eller have lov at holde fri engang imellem så tilbyder endelig din hjælp.

Tak for hjælpen 👍
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Jeg hjælper til i Kvissel der har jeg vagt på lørdag kl. 10:00-12:00

View more comments

Så er vinderne fundet.

Gavekort til Anne-Mad på 10 kuverter Forårs/sommerbuffet:

Lone Munch
Kingosvej 7

Gavekort til Græsdal på kr. 500,00:

Ole Hansen
Vilhelm Bechsvej 31

Jens Alfred Jensen
Bispehaven 7

Ingrid Jensen
Brorsonsvej 17

Louise Tannert
Vilhelm Bechsvej 61

Tillykke til jer 😊
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Ej hvor dejligt 😀👏🏼

Det var lækkert

Lone Munch mmmmmh

View more comments

Formandens beretning

Kære medlemmer – Velkommen til generalforsamling i Elling Borger- og Grundejerforening 2019.

Vi har forsøgt det forgangne år at arbejde for medlemmernes interesse efter bedste evne og muligheder. Dette har resulteret i nogle afsluttede, igangværende samt nogle henlagte projekter.

EBG har igen i år haft løbende dialog med kommunen omkring vores by, dette er vi glade for.
Vi mener nemlig den gode dialog kommer byen til gavn på både kort og lang sigt.

De afsluttede projekter:

Græsarealet oppe ved hallen og molevitten. Der er endelig kommet styr på, hvem gør hvad deroppe, så det kan fremstå flottest muligt. Hallen har fået deres egen maskine til at slå deres græs, EBG tilbød halpedellen at låne vores maskine, de takkede dog pænt nej tak til tilbuddet.

Landsbypedelordningen har været forbi Elling igen hvor de i 2018 fik sat beklædning på toilettet oppe på shelterpladsen samt malet skuet på genbrugspladsen.
EBG har stået for udgifterne til materiale.

Kommunen har været ude og se antennepladsen sammen med omkringboende beboere hvor der blev snakket frem og tilbage om bevoksning på området. I fællesskab blev der markeret hvad der måtte ryddes på pladsen og i maj måned gik arbejdet i gang med rydde op på området. Dette har givet et pænere område i byen end før, hvor der nu også er mulighed for at lave aktiviteter hvis nogle ønsker dette.

De igangværende projekter:

Å-gruppen har gjort et stort arbejde for at der kan blive lavet en sti der følger åen på den ”rigtige” side af diget. Dette arbejde skulle meget gerne ende ud i der snart bliver sat noget i gang nede bag diget.
EBG vil gerne sige en stor tak for det arbejde folkene i Å-gruppen har lavet. Der er blevet skrevet til forskellige fonde for at få økonomisk støtte, kontakt med kommunen om mulighederne dernede osv.

De henlagte projekter:

EBG har i det forgangne år samt starten af det nuværende været i dialog med kommunen, Forsyningen samt Strandby varmeværk omkring fjernvarme og anden energi optimering i byen. Denne dialog har gjort at der er blevet afholdt to møder hvor folk fra bestyrelsen, erhvervslivet, kommune, forsyning, energikonsulenter, varmeværket i Strandby og borgere i byen deltog. Dette var for at vejre stemningen for et evt. borgermøde omhandlede fjernvarme til Elling, et sådant møde blev afholdt i 2014 også hvor der af flere grunde ikke kom en ”fornuftig” snak i gang omkring emnet. På de to små møder var der en forholdsvis positiv stemning og EBG har opfordret kommunen til at afholde et nyt møde for byen omkring projektet.
Kommunen og forsyningen ønsker dog at det er EBG som inviterer borgerne og kommunen til et møde, dette har vi i bestyrelsen besluttet vi ikke gør så pt er projektet henlagt på ubestemt tid.

Egon Elling har vi valgt at lægge på hylden, der var desværre også her faldende deltagelse fra byens borgere. Vi vil gerne sige en stor tak til Fakta og Ok tanken for de fine præmier, der skal også lyde en tak til dem som hoppede med på legen og var ude og lede efter Egon.

Genbrugspladsen har været en udfordring for os igen i det forgangne år. Finn påtog sig en stor opgave med at holde den åben om lørdagen sammen med nogle andre frivillige, stor tak til dem for arbejdet.
Hvis nogle skulle være interesseret i at holde den åben er de mere end velkommen til det, Finn er desværre forhindret i at forsætte det store arbejde.

Vores fine julebelysning i byen koster os megen energi og økonomi, igen har vi brugt medlemmernes penge til opsætning og vedligehold trods støtte fra erhvervslivet.
Egon, Mogens, Frank, Kjeld og folkene i Øster holmen har gjort et stort stykke frivilligt arbejde for at få det til at være så flot og fejlfrit som overhovedet muligt.
SEIF’ venner satte igen belysningen op, EBG er glade for at pengene går til et gode formål i en anden forening.

Faldene medlemstal:

Vi har i foreningen desværre oplevet faldene medlemstal over en længere periode, og dette er ikke stoppet. Foreningslivet er generelt presset i dagens Danmark, desværre.
Vi i bestyrelsen har snakket frem og tilbage omkring vores muligheder for at gøre noget for EBG.
Vi kan ikke rigtig se hvordan vi skal vende udviklingen, vi tror ikke folk er klar over hvad de ”mister” hvis foreningen ikke aktiv.
Vi tænker at der måske er behov for nye idéer, større netværk eller en anden tilgang til projektet EBG i bestyrelsen.
... See MoreSee Less

Er du medlem af Elling Borger- og Grundejerforening? - Fortvivl ej, det kan nås endnu.

Du sidder måske og tænker ”Hvorfor skal jeg være medlem”?

Det skal du fordi:

Det fremmer det lokale fællesskab, hvis alle bakker op om det.

Det beskedne medlemskontingent på 200,00 kr.
for medlemskabet i 2019 dækker bl.a. over:

- Vedligeholdelse af shelterpladsen til alles frie afbenyttelse
- Støtte til diverse arrangementer i Elling, herunder Adventsmarked, Sankt Hans fest, FDF arrangementer, landsbyløbet og meget mere
- Generalforsamlinger
- Mødeaktiviteter vedr. byens udvikling
- Julebelysning

Alle, der har betalt kontingent inden den 1. maj 2019, vil deltage i en lodtrækning om følgende præmier - Vinderne vil få direkte besked.
- 1 stk. gavekort til Anne Mad, hvor man kan bestille en forårs-/sommerbuffet til 10 personer
- 4 stk. gavekort á 500,00 kr. til Græsdal Blomster
Kontingentet kan indbetales via:
Mobilepay på 85721 eller ved bankoverførsel til
Reg. Nr.: 8090 Konto Nr.: 0001055311

Vigtigt! I bedes angive navn og adresse ved betalingen

Vi takker Anne Mad og Græsdal Blomster
for sponsorering af de fine præmier

1: Vinderen skal bestille ved Anne Mad i god tid
2: Præmierne kan IKKE byttes til penge
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Vigtigt ALLE bakker op! Uden borgerforeningen ingen til at tale Ellings sag...Kom nu...😊

Græsdal og Anne Mad 👍👍👍😊

View more comments