Lavet af EBG:

  • EBG har lavet og står for den fine Shelterplads oppe i skoven
  • EBG støtter forskellige arrangementer i byen, så som Adventsmarked, Sankt Hans fest, FDF mm
  • EBG står for byens container/genbrugsplads
  • EBG sørger for at slå græs, flere steder i byen
  • Og meget mere.