🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Elling Borger- & Grundejerforening
Onsdag den 19. august 2020, kl. 19.00
I Sognegården Elling


I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, idet der henvises til ordinær generalforsamling afholdt den 5. marts 2020, hvor det under dagsordenens pkt. 5 - ”Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer”, kun var Anette Palm, der som den eneste stillede op til bestyrelsen. Derfor mangler der for nuværende yderligere 3 personer til bestyrelsen.
Såfremt der under denne ekstraordinære generalforsamling ikke findes de nødvendige 3 perso-
ner til bestyrelsen, vil Elling Borger- & Grundejerforening blive afviklet!

Information om bestyrelsesarbejdet:
Igennem de forgangne år har bestyrelsen været samlet 1-3 timer cirka hver tredje måned. Her drøftes løst og fast, og der tages hånd om de opgaver, der måtte være kommet ind, dels via medlemmerne, og dels i samarbejde med kommunen. EBG’s bestyrelse er byens talerør til kommunen - en ”stemme” der lyttes til. Set i lyset af at byen er i udvikling, og der kommer flere børnefamilier til, anbefales forældre med mindre børn at stille op, så byens udvikling også tilgodeser børn og unge.

Tidligere har EBG medvirket til eksempelvis etablering af skolevej, vedligeholdelse af veje, stier, plantage, åen mm. Det, at skolen blev ændret til en daginstitution, er f.eks. borgerforeningens fortjeneste - Hvis ikke vi har en borgerforening, har vi intet talerør til kommunen/byrådet. Den nye bestyrelse har cirka 45.000 kr. til deres rådighed.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
3. Eventuelt

Vel mødt!
...

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. april kl. 19.00 er pga. Coronavirus/Corvid-19 situationen udsat på ubestemt tid. EBG bestyrelse vil sætte en ny dato, med 14 dages varsel, når det er muligt.
...

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. april kl. 19.00 er pga. Coronavirus/Corvid-19 situationen udsat på ubestemt tid. EBG bestyrelse vil sætte en ny dato, med 14 dages varsel, når det er muligt.

GENERALFORSAMLING

Torsdag den 5. marts 2020, Kl. 19.00 i Sognegården Elling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest 5 dage før afholdelse af generalforsamlingen
5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
Der skal vælges 4 nye medlemmer til bestyrelsen. Følgende udtræder af bestyrelsen og ønsker ikke genvalg: Charlotte Lyng, Torben Christensen og Lone Slot Møller

6. Fastsættelse af kontingent for 2021
7. Uddeling af ”Årets Elling 2020” - Forslag til Årets Elling bedes sendt til ellingborger@yahoo.com senest den 20. februar 2020

8. Eventuelt

Der vil blive serveret pålægskagemand og forfriskninger i forbindelse med generalforsamlingen.

-----------------------------------------------------------------------------
Husk!

Indbetaling af kontingent (200 kr.) til Elling Borger- og Grundejerforening
via mobilepay til 85721 eller kontonr. 8090 0001055311.
Alternativt kontant betaling ved ankomst til generalforsamlingen.
Vigtigt! Angiv navn og adresse.
...

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴
EBG er beklageligvis nødsaget til at aflyse det planlagte borgermøde onsdag den 15. januar.
...

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴
EBG er beklageligvis nødsaget til at aflyse det planlagte borgermøde onsdag den 15. januar.

 

Comment on Facebook

Invitationen blev lagt i jeres postkasse i fredags ml. Kl. 13 og 14. I øvrigt sammen med indbydelsen til Nytårskur i Sognegården søndag den 12. Jan. Kl. 14 - 16. 🤗

Det ville da også have været dejligt hvis man overhovedet havde fået en invitation ....🙄 Men positivt at det er aflyst, fjernvarme vil blive meget dyrere....

+ View previous comments

Så har den frivillige hær været ude igen💪👍🏼Denne gang er det gået udover å-stien ved det nye spang🏞️. Der blevet klippe pil, brændenælder, osv - så nu er der fri bane igen.
God tur på stien folkens og tak for hjælpen til de frivillige👏😎
...

Load more