🎃🎃🎃 Event aflyst pga. Covid-19 🎃🎃🎃

Vi mener desværre ikke, at vi forsvarligt kan afholde den nye bestyrelses første sociale arrangement i byen. 👎

Vi havde planlagt et “hygge-motions-postløb”rundt i byen, som ville være udsmykket med flotte græskar lavet af byens børn på Strandby Skole. Vi havde endvidere håbet at kunne afslutte med noget fællesspisning kombineret med lidt underholdning. Det håber vi nu at kunne gennemføre til næste år. 🎃

Som kompensation har vi i stedet for valgt, at uddele gratis græskar til byens børn. Det vil fungere således, at man i denne tråd skriver “Ja tak, 1 stk., min adresse” inden onsdag kl. 12:00, og så skal græskaret hentes hos Elling Slagter på fredag inden kl. 17:00. 👍

Vi vil rigtig gerne, hvis man, efter at have udskåret sit græskar mega uhyggeligt, tager et billede og sender som kommentar til tråden her, og så vil vi udvælge et par “vindere” efter søndag kl. 12:00, som vil modtage en mindre præmie. Vi appelerer til at man ifølge med billedet tilføjer barnets navn og alder. 🎃

Opslaget må gerne deles på diverse “Elling sider”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i EBG
...

 

Comment on Facebook

Kan man stadig nå at være med

Ja tak. 1 stk. Vilhelm Becks vej 5

Ja tak 2 stk til mine piger på Birkedalsvej 8 👍😃

Ja tak 1 stk Tuenvej 67

Ja tak. 1 stk. Engvangen 10

Kasper Munch

Ja tak. 1 stk. Skolevangsvej 59

Ja tak, 2 stk Vestergårdsvej 11

Ja tak 1 stk. Vilh. Becksvej 17

Ja tak 1 stk birkedalsvej 33

ja tak 1 stk. Vilhelm Becks vej 50

+ View previous comments

Så bør alle Ellings borgere have modtaget denne i deres postkasse. Tusind tak til alle der i forvejen har støttet foreningen, samt til dem der fremover vil støtte os. 🙌

I kan med fordel følge denne facebookside for informationer fremadrettet. 😊
...

Så bør alle Ellings borgere have modtaget denne i deres postkasse. Tusind tak til alle der i forvejen har støttet foreningen, samt til dem der fremover vil støtte os. 🙌

I kan med fordel følge denne facebookside for informationer fremadrettet. 😊

 

Comment on Facebook

Fint at I er klar til opgaven. Selvfølgelig skal der være en Elling Borger og Grundejerforening! Håber byens borgere værdsætter det og bakker op.😊

+ View previous comments

🟢🟢 Vedrørende containerpladsen 🟢🟢

EBG har i samarbejde med AVØ og Frederikshavn Kommune valgt at gå en grønnere vej. Det betyder helt konkret, at vi i første omgang har fortaget følgende ændringer for containerpladsen:

- Containerpladsen modtager fremover kun haveaffald
- Containerpladsen vil være åben alle ugens dage fra kl. 8:00 til kl. 18.00 inkl. helligdage (Der kan være enkelte lukkedage på året)

Tidligere var åbningstiden mere begrænset og 90% af affaldet førhen var alligevel haveaffald, så vi ser det som en rigtig god optimering. Det er meget vigtigt at der kun afleveres haveaffald på pladsen.

Vi håber, at I borgere i Elling vil tage godt i mod disse ændringer og fortsat vil benytte pladsen flittigt - Kun til haveaffald.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i EBG
...

 

Comment on Facebook

Kommer det til at gælde andre genbrugspladser? Grønnere vej?

+ View previous comments

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Elling Borger- & Grundejerforening
Onsdag den 19. august 2020, kl. 19.00
I Sognegården Elling


I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, idet der henvises til ordinær generalforsamling afholdt den 5. marts 2020, hvor det under dagsordenens pkt. 5 - ”Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer”, kun var Anette Palm, der som den eneste stillede op til bestyrelsen. Derfor mangler der for nuværende yderligere 3 personer til bestyrelsen.
Såfremt der under denne ekstraordinære generalforsamling ikke findes de nødvendige 3 perso-
ner til bestyrelsen, vil Elling Borger- & Grundejerforening blive afviklet!

Information om bestyrelsesarbejdet:
Igennem de forgangne år har bestyrelsen været samlet 1-3 timer cirka hver tredje måned. Her drøftes løst og fast, og der tages hånd om de opgaver, der måtte være kommet ind, dels via medlemmerne, og dels i samarbejde med kommunen. EBG’s bestyrelse er byens talerør til kommunen - en ”stemme” der lyttes til. Set i lyset af at byen er i udvikling, og der kommer flere børnefamilier til, anbefales forældre med mindre børn at stille op, så byens udvikling også tilgodeser børn og unge.

Tidligere har EBG medvirket til eksempelvis etablering af skolevej, vedligeholdelse af veje, stier, plantage, åen mm. Det, at skolen blev ændret til en daginstitution, er f.eks. borgerforeningens fortjeneste - Hvis ikke vi har en borgerforening, har vi intet talerør til kommunen/byrådet. Den nye bestyrelse har cirka 45.000 kr. til deres rådighed.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer
3. Eventuelt

Vel mødt!
...

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. april kl. 19.00 er pga. Coronavirus/Corvid-19 situationen udsat på ubestemt tid. EBG bestyrelse vil sætte en ny dato, med 14 dages varsel, når det er muligt.
...

🔴🔴🔴 OBS 🔴🔴🔴

Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 2. april kl. 19.00 er pga. Coronavirus/Corvid-19 situationen udsat på ubestemt tid. EBG bestyrelse vil sætte en ny dato, med 14 dages varsel, når det er muligt.
Load more

paper writer website

As soon as you essay writer begin to get the stream of your document, you can move on to studying, writing, and organizing your notes.

If you don’t, you might choose to take into account how easy it would be someone write my essay to make something you might make from scratch.

One final tip essay writer for custom term papers is to compose in detail about any specific subject.

If you wish to improve your essay writing skills, then you have to have strong analytical skills, analytical skills essay writer are the skills you need to do essay writing.