Vores klipper er desværre ude af drift, der bliver arbejdet på højtryk fra frivillige så den igen kan komme ud og bekæmpe græsset i byen.😎😁 ...

Kære borger.
Der ingen grund til panik.😁
Stien er ved blive gjort sommerklar med spang og grus derfor er den lige nu lettere udfordrende at bruge.🌲🌞
Arbejdede med stien vil stå på i dagtimerne så vær opmærksom hvis du benytter den i denne tid, der kan være store maskiner.🚜
Den skulle gerne stå klar i nærfremtid.
Tak for tålmodigheden.👍
...

Finn er på sin pind♻️
Igen i år har Finn tilbudt at holde genbrugspladsen åben lørdage mellem kl 10 og 12. ☀️
Synes du Finn skal have en hånd eller have lov at holde fri engang imellem så tilbyder endelig din hjælp.

Tak for hjælpen 👍
...

 

Comment on Facebook

Jeg hjælper til i Kvissel der har jeg vagt på lørdag kl. 10:00-12:00

+ View previous comments

Så er vinderne fundet.

Gavekort til Anne-Mad på 10 kuverter Forårs/sommerbuffet:

Lone Munch
Kingosvej 7

Gavekort til Græsdal på kr. 500,00:

Ole Hansen
Vilhelm Bechsvej 31

Jens Alfred Jensen
Bispehaven 7

Ingrid Jensen
Brorsonsvej 17

Louise Tannert
Vilhelm Bechsvej 61

Tillykke til jer 😊
...

 

Comment on Facebook

Det var lækkert

Ej hvor dejligt 😀👏🏼

Lone Munch mmmmmh

+ View previous comments

Formandens beretning

Kære medlemmer – Velkommen til generalforsamling i Elling Borger- og Grundejerforening 2019.

Vi har forsøgt det forgangne år at arbejde for medlemmernes interesse efter bedste evne og muligheder. Dette har resulteret i nogle afsluttede, igangværende samt nogle henlagte projekter.

EBG har igen i år haft løbende dialog med kommunen omkring vores by, dette er vi glade for.
Vi mener nemlig den gode dialog kommer byen til gavn på både kort og lang sigt.

De afsluttede projekter:

Græsarealet oppe ved hallen og molevitten. Der er endelig kommet styr på, hvem gør hvad deroppe, så det kan fremstå flottest muligt. Hallen har fået deres egen maskine til at slå deres græs, EBG tilbød halpedellen at låne vores maskine, de takkede dog pænt nej tak til tilbuddet.

Landsbypedelordningen har været forbi Elling igen hvor de i 2018 fik sat beklædning på toilettet oppe på shelterpladsen samt malet skuet på genbrugspladsen.
EBG har stået for udgifterne til materiale.

Kommunen har været ude og se antennepladsen sammen med omkringboende beboere hvor der blev snakket frem og tilbage om bevoksning på området. I fællesskab blev der markeret hvad der måtte ryddes på pladsen og i maj måned gik arbejdet i gang med rydde op på området. Dette har givet et pænere område i byen end før, hvor der nu også er mulighed for at lave aktiviteter hvis nogle ønsker dette.

De igangværende projekter:

Å-gruppen har gjort et stort arbejde for at der kan blive lavet en sti der følger åen på den ”rigtige” side af diget. Dette arbejde skulle meget gerne ende ud i der snart bliver sat noget i gang nede bag diget.
EBG vil gerne sige en stor tak for det arbejde folkene i Å-gruppen har lavet. Der er blevet skrevet til forskellige fonde for at få økonomisk støtte, kontakt med kommunen om mulighederne dernede osv.

De henlagte projekter:

EBG har i det forgangne år samt starten af det nuværende været i dialog med kommunen, Forsyningen samt Strandby varmeværk omkring fjernvarme og anden energi optimering i byen. Denne dialog har gjort at der er blevet afholdt to møder hvor folk fra bestyrelsen, erhvervslivet, kommune, forsyning, energikonsulenter, varmeværket i Strandby og borgere i byen deltog. Dette var for at vejre stemningen for et evt. borgermøde omhandlede fjernvarme til Elling, et sådant møde blev afholdt i 2014 også hvor der af flere grunde ikke kom en ”fornuftig” snak i gang omkring emnet. På de to små møder var der en forholdsvis positiv stemning og EBG har opfordret kommunen til at afholde et nyt møde for byen omkring projektet.
Kommunen og forsyningen ønsker dog at det er EBG som inviterer borgerne og kommunen til et møde, dette har vi i bestyrelsen besluttet vi ikke gør så pt er projektet henlagt på ubestemt tid.

Egon Elling har vi valgt at lægge på hylden, der var desværre også her faldende deltagelse fra byens borgere. Vi vil gerne sige en stor tak til Fakta og Ok tanken for de fine præmier, der skal også lyde en tak til dem som hoppede med på legen og var ude og lede efter Egon.

Genbrugspladsen har været en udfordring for os igen i det forgangne år. Finn påtog sig en stor opgave med at holde den åben om lørdagen sammen med nogle andre frivillige, stor tak til dem for arbejdet.
Hvis nogle skulle være interesseret i at holde den åben er de mere end velkommen til det, Finn er desværre forhindret i at forsætte det store arbejde.

Vores fine julebelysning i byen koster os megen energi og økonomi, igen har vi brugt medlemmernes penge til opsætning og vedligehold trods støtte fra erhvervslivet.
Egon, Mogens, Frank, Kjeld og folkene i Øster holmen har gjort et stort stykke frivilligt arbejde for at få det til at være så flot og fejlfrit som overhovedet muligt.
SEIF’ venner satte igen belysningen op, EBG er glade for at pengene går til et gode formål i en anden forening.

Faldene medlemstal:

Vi har i foreningen desværre oplevet faldene medlemstal over en længere periode, og dette er ikke stoppet. Foreningslivet er generelt presset i dagens Danmark, desværre.
Vi i bestyrelsen har snakket frem og tilbage omkring vores muligheder for at gøre noget for EBG.
Vi kan ikke rigtig se hvordan vi skal vende udviklingen, vi tror ikke folk er klar over hvad de ”mister” hvis foreningen ikke aktiv.
Vi tænker at der måske er behov for nye idéer, større netværk eller en anden tilgang til projektet EBG i bestyrelsen.
...

Load more