Dejligt med liv i byen. Tillykke til seif håndbold, Elling by samt opland. ...

Dejligt med liv i byen. Tillykke til seif håndbold, Elling by samt opland.

😉😉💪💪 ...

😉😉💪💪

Bette Egon er allerede draget videre og Maj måneds konkurrence er i gang.

Denne gang er han draget til et sted , hvor børn leger. De springer rundt i nogle stænger og køre op og ned på rampe 😉☺

Se om du kan finde ham! - tag et billede - helst med dig selv sammen med Bette-Egon (som bruges i forbindelse med vinderannoncering) eller send en god beskrivelse af hvor du har set ham, samt din alder og adresse, i en mail til ellingborger@yahoo.com og deltag i lodtrækningen om 1 voksenpræmie og 1 børnepræmie ved månedens udløb.

For at deltage i konkurrencen skal du bo på en adresse, som er medlem af EBG (og have betalt kontingent for 2018) God jagt 😃
...

3 weeks ago

Elling Borger- & Grundejerforening

Vinderne af April måneds konkurrence er nu fundet ved lodtrækning som sædvanligt.
Stort tillykke med Frank Keld (voksen)og Louise Christensen (børn) der begge fandt Bette Egon ved indgangen til plantagen
Vinderne har fået direkte besked. (Mail)
Som vanligt skal lyde et stort tak FAKTA og OK PLUS for sponsering af præmier 😀
I løbet af de næste par dage rykker Bette Egon videre på sin færd, så hold øje med siden her.
...

Vinderne af April måneds konkurrence er nu fundet ved lodtrækning som sædvanligt.
Stort tillykke med Frank Keld (voksen)og Louise Christensen (børn) der begge fandt Bette Egon ved indgangen til plantagen
Vinderne har fået direkte besked. (Mail)
Som vanligt skal lyde et stort tak FAKTA og OK PLUS for sponsering af præmier 😀
I løbet af de næste par dage rykker Bette Egon videre på sin færd, så hold øje med siden her.Image attachment

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Elling Borger- & Grundejerforening

Fredag den 4. maj 2018, kl. 19.00

I Bannerslundhallen, Grundtvigsvej 73, Elling

I overensstemmelse med foreningens vedtægter § 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling, idet der henvises til ordinær generalforsamling afholdt den 13. marts 2018, hvor bestyrelsen under dagsordenens pkt. 4 - ”Indkomne forslag” gennemgik forslag til ændring af vedtægterne, der primært bestod i sproglige og redaktionelle ændringer, men også ensretning af kontingenter, således at man ikke længere skelner mellem private og erhvervsdrivende.
De på den ordinære generalforsamling fremmødte stemte for forslaget om vedtægtsændringer, men da gældende vedtægt kræver, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt, og at 2/3 af disse stemmer for, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af vedtægtsændringen, hvilket sker med dette opslag.

Dagsorden
1. Vedtægtsændringer
2. Eventuelt

Vel mødt!

Bestyrelsen for
Elling Borger- og Grundejerforening
...

Load more